Gastronomia hajnowka

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, rozgrywającego się za pośrednictwem technik związanych z dziedzinami psychologicznymi. Istnieje ostatnie sposób szkolenia pracowników polegający na działaniu procesu decyzyjnego w planu odpowiadania ich spraw zawodowych, co umożliwia swym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zadania są coachowie, którzy pracują ze znanymi użytkownikami na różnych płaszczyznach np. w związku z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a także analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z drugimi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze stosowanie ich naturalnych predyspozycji, określenie naszych planów oraz skupienie na optymalizacji działań dążących do ich pozwalania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym końcem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego własne poglądy i zasoby intelektualne. Innymi cechami istotnymi w ćwiczeniach dla  pracowników w postaci coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym;coach nie ma dobra wyznaczać klientowi żadnych reguł;nie uczy ludzi, tylko pomaga im w ciągu formowania się;jest wykonany na podstawie pytań i stymuluje myślenie;musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta;końcem jest sprowadzanie do konkretnego wprowadzania zmian.